Author Archive

UN EXPERIMENT DEMONSTRATIV ÎN EDIFICAREA CENTRULUI

În loc de motto: Cât de actual e Eminescu?             La un recent simpozion internaţional, un       cercetător croat mi-a adresat următoarea întrebare: Cum se explică faptul că, voi românii aveţi o limbă atât de melodioasă? Luată prin surprindere am răspuns doar atât: Păi ştiţi, noi vorbim limba lui Eminescu.   Eminescu şi azi printre noi  

APEL DIN TIMOC, SERBIA: „VĂ RUGĂM PENTRU AJUTOR”!

Corespondența Ariadnae Filum –  Asociația pentru cultura Vlahilor/Românilor din Serbia care în numele celor zece organizații vlahe din Serbia a fost adresată Ministerului educației, științei și dezvoltării tehnologice al Guvernului Republicii Serbia, pe data de 10.09.2013., și după cum nu a existat nici un răspuns concret de la Ministerul educației, științei și dezvoltării tehnologice, Comitetul

Apel către oameni

Am primit la redactie un apel al preotului Bojan Alexandrovic, adresta tuturor autoritătilor, pe care il difuzam integral

DE LA ROMÂNII TIMOCENI UITAŢI

În Serbia, românii trăiesc compact în două spaţii: în Voivodina sau Banatul sârbesc (circa 35.000-38.000) şi în Serbia de est sau Valea Timocului (circa 400.000, după unii cercetători chiar 800.000-1 milion). Dacă cei din Voivodina se bucură de toate drepturile conferite de statul sârb, pentru că ei reprezintă minoritatea românilor şi sunt recunoscuţi ca atare,

ROMÂNII TIMOCENI   DE LA ROMANIZARE   LA ÎNCEPUTURILE TURCOCRAłIEI (Sec. I-XIV)  

Romanizarea triburilor din centrul Balcanilor a început astfel de la primele contacte cu armata romană, îndeosebi de la stabilirea autorităŃii romane i formarea provinciei Moesia, i a fost terminatăcândva în a doua jumătate a secolului III când s-au intensificat năvălirile triburilor germanice, dei aceastăromanizare în diferite segmente a durat i pânăla sfâritul secolului VI –

DACIILE SUD-DUNARENE, LEAGANUL ROMÂNISMULUI.ISTORIA ROMANILOR DIN TIMOC TRIBALIA ŞI DACIILE SUD-DUNĂRENE – LEAGĂN AL ROMÂNISMULUI

Prin regiunea Timocului este desemnat teritoriul din dreapta Dunării din nord-estul Serbiei şi nord-vestul Bulgariei cuprinzând din Serbia ţinutul de la Muntele Rătan  (despre care o legendă a românilor timoceni spune că este “buricul pământului”) la Dunăre, de la valea Moravei la valea Timocului, iar din Bulgaria zona Vidinului până la Lom. N. Iorga spunea

ISTORIA ÎN CÂNTECELE POPULARE ALE ROMÂNILOR TIMOCENI  TIMPUL STĂPÂNIRII OTOMANE

Începând cu anul 1396, Imperiul Turcesc a cucerit, rând pe rând, teritoriile românilor dintre Munții Haemus/Balcani și Dunăre. Până în 1521 și-a supus tot teritoriul din dreapta fluviului, până la Belgrad. Stăpânirea otomană a durat peste 400 de ani, din 1397, până în 1833, exceptând perioada dintre anii 1718-1739, când partea vestică a trecut sub

BISERICI ROMÂNEŞTI ŞI PREOŢI ROMÂNI DIN TIMOC (SEC XIX – XX).

În Studiul şefului de birou de la legaţia României la Belgrad, Petru Ionescu, privind românii din Peninsula Balcanică, înaintat la 5 iunie 1941 Ministrului Afacerilor Străine, Direcţia Politică, Bucureşti , se face o precizare destul de importantă pentru istoriografia românească: „Până la 1878, în tot timpul dominaţiei turceşti, elementul românesc din Balcani, s-a bucurat de

Cum s-a născut ziarul „Vorba noastră” la românii din Timoc – Serbia de N-E (1945)

Cum s-a născut ziarul „Vorba noastră” la românii din Timoc – Serbia de N-E (1945) Pentru cititorul obisnuit, subiectul aceste pare a fi fără însemnătate;  însă pentru românii din dreapta Dunării, unde nu a existat democraţie nici o zi, nu există şi nici nu va exista, pentru că democraţia nu poate prinde rădăcini într-o lume