Monthly Archive:: decembrie 2017

Despre Premiul „APOLLON” pentru litearatură, Serbia, 2017

În lume mai există o …ROMÂNIE!

Știați că în lume mai există şi o altă Românie? Deși poate nu ați auzit până acum, în lume, nu departe de România există o altă Românie, care nu este un stat, ci o regiune montană întinsă, populată cu români (sau vlahi). După ce călătorul străbate spectaculoasele chei ale râului Mojalka, pe drumul ce leagă

SIMPOZION DESPRE OBICEIURILE ŞI TRADIŢIILE DE IARNĂ ALE ROMÂNILOR DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ DUNĂREANĂ

Centrul Cultural „Nichita Stănescu”, divizie a Consiliului Judeţean Mehedinţi a organizat sâmbătă 16 decembrie, la Kladova, Serbia, simpozionul transfrontalier ,,Obiceiuri şi tradiţii de iarnă la români”. Gazda manifestării, la care au participat specialist în domeniul etnografic şi folkloristic, dar şi iubitori ai zestrei patrimoniale ale românilor din stânga şi dreapta Dunării,  a fost Centrul Cultural