„Să trăiască limba română!”   Motto: „Nu trădaţi limba română” – Adrian Păunescu   Mihai Eminescu este astrul cel mai cuprinzător al culturii române, al întregului sistem de gândire românesc. El înseamnă iubire, eroism vital şi argument al existenţei fiinţei româneşti. Întreaga creaţie eminesciană este al unui martir. El şi-a luat asupra sa ultragiul