Monthly Archive:: octombrie 2018

Eveniment editorial dedicat CENTENARULUI

La Editura GRAFIX din Craiova a apărut o lucrare ştiinţifică importantă pentru istoria României. Este vorba de Memorialul preoţilor români din Primul Război Mondial a scriitorului Florian COPCEA. Cartea reuneşte biografia a aproape 400 slujitori de altar care s-au aflat în tranşeele primei conflagraţii mondiale din 1916-1918. Este prima lucrare care reconstituie, în baza cercetărilor

ZECE ORGANIZAŢII ROMÂNEŞTI DIN SERBIA DE NORD-EST FAC APEL LA AUTORITĂŢI

Kucevo, 14 octombrie – Liderii unui număr de zece organizaţii culturale ale unor vorbitori de limba română din Serbia de nord-est, susţinătoare a românismului în zonele istorice Timoc, Morava, Homolie şi sudul Dunării, s-au întâlnit sâmbătă 29 septembrie 2018 la Kucevo în scopul începerii unor demersuri către autorităţile belgrădene pentru a le convinge de necesitatea protejării

La Drobeta Turnu Severin a apărut revista HYPERION

Tudor NEDELCEA Teodor Costescu și Palatul său cultural După ce ISU a determinat amânarea manifestărilor plănuite de Primăria municipiului Drobeta Turnu Severin pentru 18 decembrie 2015, „Severinul ridică cortina scenei Palatului Cultural «Teodor Costescu»” (cum se menționează în invitație) la 21 februarie 2016. Obiectiv cultural și arhitectonic de importanță națională, Palatul Cultural a fost supus

Ioan LASCU: EXPERIENȚA ȘI EXPERIMENTUL OPTZECIST.CONȘTIINȚA GENERAȚIONISTĂ*

                    În 1983 apărea volumul de proză scurtă Desant ’83, volum ce reunea creațiile tinerilor scriitori optzeciști grupați în jurul cenaclului Junimea păstorit de profesorul universitar și criticul literar Ovid S. Crohmălniceanu. Era o primă dovadă vizibilă, destul de consistentă, a unei conștiințe de grupare literară a ceea ce avea să se numească