Monthly Archive:: martie 2019

O monografie hagiografică de excepţie

A surprins oare alegerea românului Petru Movilă ca mitropolit al vestitei şi influentei stavropighii ortodoxe Lavra Pecerska din Kiev, se întreabă şi întreabă (în acelaşi timp) Dan Horia Mazilu în masivul volum Recitind literatura română veche, Partea I:Privire generală (Editura Universităţii Bucureşti, 1994, p. 254)? Unei asemenea legitime întrebări răspunde, peste cinci ani, I.P.S. dr.

Prof. univ. dr. Vasile BAHNARU: De unde vine limba română?

        0. Întrebarea din titlul acestui articol departe de a semnifica o banală veleitate a autorului, constituind mai curând o tentativă de clarificare într-o problemă intens discutată în ultimele două-trei decenii în lingvistica română. Urmărind studiile de lingvistică diacronică consacrate în istorei limbii române, se creează impresia că în problema originii limbii noastre românistica