0. Întrebarea din titlul acestui articol departe de a semnifica o banală veleitate a autorului, constituind mai curând o tentativă de clarificare într-o problemă intens discutată în ultimele două-trei decenii în lingvistica română. Urmărind studiile de lingvistică diacronică consacrate în istorei limbii române, se creează impresia că în problema originii limbii noastre românistica