Istoria noastră, politică sau culturală, poate fi reinterpretată în funcţie de epocă şi context social-politic. Unele date pot fi tratate, superficial, ca simple curiozităţi, tabloizante, pe placul vulgului. Aşa, de pildă, celebra „Torna, torna, frate” este interpretat prin prisma unei grile securisto-sereistă: „toarnă, toarnă, frate”. Ceea ce este însă evident este faptul că primul text