Daily Archive: duminică, mai 5, 2019

Delia MUNTEAN: Cetatea din afară, cetatea dinăuntru

Într-o epocă efervescentă cum e a noastră, exprimarea individului capătă adesea vizibilitate cu cât e mai vehementă, mai polemică. Dintr-o atare perspectivă, un discurs prea elegant, o abordare văduvită de incisivitate și de judecăți absolute, irevocabile pot eclipsa profunzimea comentariului și inhibă reacția publicului. Devine o întreprindere aproape riscantă să ieși în lume cu o

Oamenii din viaţa lui Arghezi

  Zenovie Cârlugea face parte din categoria cărturarilor români care tac şi fac (nu zgomot ca toată mediocritatea intelectuală) operă de cercetare autentică, în care acribia ştiinţifică şi pioneratul în domeniul istoriei literare sunt demne de apreciat. Dar, aşa cum am mai scris, faptul că Zenovie Cârlugea (ca şi Theodor Codreanu, Adrian Dinu Rachieru, I.

Multilingvism şi culturi în dialog Nicolae Mareş

  Diplomat de carieră şi scriitor prolific, Nicolae Mareş a scris numeroase cărţi, unele de referinţă cum e cazul cărţilor despre Papa Ioan Paul al II-lea, ele fiind, în opinia îndreptăţită a lui Alex Ştefănescu, „nu numai atrăgătoare, ci şi necesare. Cine le citeşte îşi completează cultura”. Recent, la Editura Fundaţiei „România de mâine” din