Conferința „Integrarea europeană – provocări, experiențe și reușite ale vremurilor noastre”, organizată la sfârșitul lunii mai în incinta CPE „Libertatea” din Panciova, care a reunit reprezentanți ai minorității sârbe din România și române din Serbia, a deschis un nou capitol de colaborare între cele două etnii. Acest nou capitol se referă la conlucrarea și dialogul