Prof. dr. Florian Copcea: Europarlamentarul Maria Grapini, mecena culturii românilor de pretutindeni

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Trăim o realitate crudă şi nedreaptă, disperantă şi agonică, în care cultura română devine pe zi ce trece tot mai mult o cenuşereasă, tot mai vulnerabilă şi în pericol de a-şi împinge valorile spre coşul de gunoi al istoriei. Acest lucru se întâmplă, bineînţeles, din mai multe motive: unul dintre ele este indiferenţa unor persoane aflate, vremelnic sau nu, în fruntea unor instituţii ale căror prim obiectiv este tocmai acela de a le proteja, de a le apăra contra dispariţiei, altul datorându-se lipsei (premeditată sau nu!) de fonduri băneşti destinate păstrării, conservării identităţii naţionale româneşti, astfel încât cultura şi spiritualitatea românească, profund afectate, să nu mai fie la cheremul curentelor antinaţionaliste.

Evident, toate acestea sunt laturile generatoare, amnezice, ale unui proces agresiv de deznaţionalizare întreţinut fie din exteriorul României, fie din interior, chiar de cei care nu ştiu cum să gestioneze corect şi eficient fenomenul.

Din fericire, în pofida vremurilor vitrege prin care trece Ţara, există şi oameni care, conştienţi de necesitatea păstrării nealterate a fiinţei naţionale şi a idealurilor neamului românesc, indiferent unde se află acesta – acasă, în imediata vecinătate a graniţelor româneşti sau în diaspora, pun mai presus de orice renaşterea culturii româneşti, aşa cum şi-a dorit-o şi marele poet al tuturor românilor, Mihai Eminescu: ,,Aici, în hotarele strâmte ale ţării româneşti, trebuie să se adune capitalul de cultură, din care să se împrumute fraţii noştri de prin ţările de primprejur dimpreună cu celelalte popoare mai înapoiate decât noi” şi: ,,Trebuie să fim un stat de cultură la gurile Dunării; aceasta e singura misiune a statului român şi oricine ar voi să ne risipească puterile spre alt scop, pune în joc viitorul urmaşilor şi calcă în picioare roadele muncii străbunilor noştri”.

Cum sugeram, ,,misiunea statului român” de a revitaliza cultura română, din cauza unor ipochimeni aciuaţi prin diverse entităţi culturale şi politice, s-a subţiat considerabil, semănând confuzie şi negând valori de inegalat în Europa. Unul dintre spiritele care, deşi nu are nici o atribuţie în acest domeniu, dar care este interesat de readucerea culturii şi spiritualităţii româneşti pe făgaşul lăsat de înaintaşi, este europarlamentarul Maria Grapini. De numele său sunt legate zeci de iniţiative şi manifestări promovate în diferite regiuni din ţară, din imediata vecinătate a graniţelor, din diaspora.Cu siguranţă, cea mai deosebită dovadă a mecenatului său, a dăruirii şi dragostei pentru neamul românesc, este sprijinirea financiară a apariţiei revistei de literatură, artă, cultură şi dialog european Vorba Noastră care se distribuie gratuit în sute de exemplare în Bulgaria, Macedonia, Republica Moldova, Serbia, Germania, SUA şi desigur România. În această revistă, număr de număr, semnează academicienii Mihai Cimpoi, Gheorghe Păun, Valeriu Matei, Nicolae Dabija, profesorii universitari Vasile Bahnaru, Florentin Smarandache, Alexandru Burlacu, Tudor Nedelcea, Ioan Baba, Nicu Ciobanu, Ognean Stamboliev şi mulţi scriitori din ţară, din comunităţile româneşti şi din diaspora.

,,Acestora din urmă trebuie să le acordăm o atenţie deosebită. Sunt români care cu demnitate îşi înfruntă soarta.Aflaţi pe mai toate meridianele globului, românii noştri îşi păstrează sus fruntea, în inimile lor arde viu flacăra românismului. De aceea avem datoria sacră de a fi mereu alături de ei, de a le asculta

bătăile inimii şi de a-i încuraja în păstrarea fiinţei româneşti”, a declarat europarlamentarul Maria Grapini în 15 iunie 2018, la ediţia a VII-a a Festivalului transfrontalier de literatură ,,Mihai Eminescu”, când a înmânat trei premii unor iubitori de poezie din afara graniţelor României.

De asemenea, merită evidenţiat efortul europarlamentarului Maria Grapini în buna organizare a Consursului de recitări din comunitatea românilor din Serbia, ocazie cu care a suportat financiar premiile acordate celor mai tineri vorbitori de limbă română.Merită să menţionăm şi faptul că din banii proprii a suportat cheltuielile făcute pentru execuţia plăcii comemorative a Casei de presă şi editură Libertatea din Panciova, Serbia, sustrasă de persoane necunoscute, a susţinerii unor activităţi culturale desfăşurate de Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, a unor manifestări dedicate ,,omului deplin al culturii române” – Mihai Eminescu, a apariţiei unor lucrări ştiinţifice aparţinând unor personalităţi marcante ale vieţii culturale româneşti din ţară şi străinătate.

Scriem toate acestea cu mâhnirea că europalamentarului Maria Grapini nu i se alătură alţi politicieni, că ,,lecţia Grapini” îi lasă indiferenţi pe cei care sunt plătiţi din bugetul ţării să participe la consolidarea culturii şi spiritualităţii româneşti, dar şi cu bucuria că, iată, există un om care trăieşte şi suferă pentru nedreptăţile care i se face românului de acasă sau aflat, din cauza timpurilor şi a istoriei, departe de vatra strămoşească.

 

 

(Articol apărut în săptămânalul Nădejdea din 17 septembrie 2018)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *