PERSONALITĂȚI DE SEAMĂ ALE CULTURII ROMÂNE: ISTORICUL DINICĂ CIOBOTEA

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Într-o pătrunzătoare caracterizare a specificului oltean filosoful Constantin Rădulescu Motru scria în excelenta monografie OLTENIA, 1943: ”Olteanul se identifică Românismului . Statornic în tradițiile sale istorice, el și-a format treptat o conștiință de viguroasă autohtonie. El nu cunoaște sentimentul de regionalism, iar climatul lui sufletesc de astăzi îi întreține aceeași conștiință ca și în trecut și îi asigură astfel un rol de frunte în făurirea destinului românesc”. Acesta este ”climatul ” în care a văzut lumina zilei la 7 ianuarie 1947, DINICĂ CIOBOTEA, în satul Secu din județul Mehedinți(azi în jud. Dolj), într-o familie care avea printre înaintași boieri de neam și fruntași ai cetelor de moșneni, ctitori de biserici, ostași și panduri, dar și intelectuali recunoscuți pentru spiritul lor patriotic-național. După școala primar- elementară din arealul strămoșesc, care se făcea temeinic, copilul de moșneni reușește la Liceul din Strehaia( actualul Liceu Matei Basarab) unde are șansa să-l întâlnească pe marele profesor mehedințean Constantin A.Protopopescu, de la care dobândește pasiunea pentru istorie, cultivată ulterior la facultățile de profil din Craiova și București, absolvite în 1975. Cariera de profesor la școlile din locurile nașterii și copilăriei îi întărește convingerea că ISTORIA și CIVILIZAȚIA ROMÂNEASCĂ trebuie studiate și cercetate sistematic, astfel că trecerea sa la Muzeul Olteniei din Craiova a fost pasul necesar pentru consolidarea și dezvoltarea acestor disponibilități creatoare. În acea epocă de efervescență l-am cunoscut și am început colaborarea la Simpozioanele Naționale și seria de volume ”Mehedinți –Istorie și cultură” (perioada 1978-1986).
Începând cu anul 1985 Dinică Ciobotea a devenit cercetător la Centrul de Științe Sociale Craiova(actualul Institut de Cercetări Socio-Umane ”C.S. Nicolăescu Plopșor”) unde coordonează și lucrează efectiv la o serie de proiecte de cercetare de interes major pentru istoriografia olteană în special și cea românească în general. Între acestea menționăm: Dicționarul istoric al localităților din Oltenia , Comerțul în Sud Vestul României în perioada sec. VIII-XX, Evoluția stărilor sociale din Oltenia, Începuturile organizării social-politice în Țara Românească, Vetrele de istorie, cultură și civilizație din Oltenia, pietre de temelie ale închegării, evoluției și dezvoltării națiunii române, ș.a.
După 1992 trece la Universitatea din Craiova, mai întâi conferențiar și apoi profesor universitar în cadrul catedrei de istorie. În același timp (1997)obține titlul de doctor în istorie la Universitatea București cu teza: Moșnenii din Țara Românească în sec. XIX-XX(coordonator acad. Dinu C. Giurescu)- o cercetare deosebit de importantă pentru istoriografia românească, împotmolită încă în problematica perimată social- tezistă a claselor și categoriilor sociale așa zis antagonice.
Astfel, universitarul Dinică Ciobotea, are posibilitatea să contribuie la educația studenților și formarea viitorilor profesori și cercetători în domeniul istoriei. În acelașii timp cercetătorul Dinică Ciobotea desfășoară o vastă activitate consacrată înnoirii istoriografice în Oltenia mai ales, dar și în întreg Spațiul Românesc, coordonând cercetări și volume sau elaborând lucrări care aduc elemente noi, deosebit de valoroase pentru documenarea și interpretarea istoriografică. Între acestea menționăm: 150 de ani de la Revoluția din 1848(1998), Istorie și cultură pe Valea Jiului(2010), Din istoria multimilenară a satelor Cârcea și Prajba(2011), Istorie, cultură și civilizație în Piemontul Bălăciței(2013), Sfântul Constantin Brâncoveanu(2014), Posada- 685 ani, (2015), Istorie, cultură și civilizație pe Valea Raznicului . Monografia satelor comunei Grecești(2016). Se adaugă la toate acestea volumele dedicatorii coordonate de neobositul isoric Dinică Ciobotea: Convergențe culturale și naționale în istoria Universității din Craiova (2008), Destin istoric. In Honorem Dinu C. Giurescu(2012), In Memoriam prof. Const. A.Protopopescu (2016), Istoricul Mite Măneanu la 70 de ani(2018)ș. a.
Îndelungata și perseverenta activitate de cercetare istorică( de peste jumătate de secol) a avut ca rezultat peste 400 lucrări științifice publicate, studii, articole, comunicări, note, comentarii, dezbateri, volume, reviste, ș. a. Între acestea se remarcă volumele: Istoria moșnenilor-1829-1912(1999), Craiova. Pagini de istorie și civilizație , vol. I-IV, 1997-1999, Catagrafia Obștească din 1831 a Țării Românești(2000), Structuri sociale pe Valea Drincei(2003), Devălmășie și indiviziune la moșnenii din Apele Vii(2006), Camera de Comerț și Industrie ”Oltenia”(2006), Tudor Vladimirescu-studii și documente(2011), Structuri administrative în istoria românilor(2011), Istoria Domeniului Coroanei de la Segercea(2011), Biserica Sf. Gheorghe Nou din Craiova(2011), ș.a.. Toate acestea sunt rodul marilor disponibilități științifice și de cercetare pentru care istoricul DINICĂ CIOBOTEA a fost distins cu laurii recunoașterii de către Academia Română (Premiul ”Năsturel”pe anul 2001), Premiul de Excelență al municipiului Drobeta Tr Severin(2014), Diploma de Onoare ”POSADA-1330”(2015), Premiul și Diploma de Excelență ale Societății de Istorie și Cultură”Porțile de Fier”(2014, 2015), ș.a..
Astfel, în mod firesc, istoricul Dinică Ciobotea s-a impus încă din primii ani după 1990 ca lider de necontestat al mișcării de regenerare, rescriere și o nouă înțelegere a istoriei în Oltenia, în fapt pentru o adevărată renaștere a istoriografiei oltene, în măsură să o scoată din înghețul în se afla aceasta, ca și cea națională de altfel. Împreună cu un grup de istorici și cercetători olteni Dinică Ciobotea susține viguros noile orientări și demersuri ale unor reprezentanți merituoși ai istoriografiei naționale, recunoscuți pentru modul novator în care abordează cercetarea, înțelegerea și scrierea ISTORIEI.
Cele înfățișate, pe scurt, cu acest prilej, îndreptățesc constatarea, valabilă și pentru alte remarcabile personalități istorice, științifice, culturale, etc. din trecut și de azi, care evidențiază că evoluția și opera istoricului DINICĂ CIOBOTEA sunt expresia meritocrației, specifică cu deosebire climatului social și sufletesc oltean.
Într-un cuvânt, istoricul Dinică Ciobotea la cei 72 de ani prestigioși, dovedește că vechiul adagiu latin: HISTORIA MAGISTRA VITAE, urmat întotdeauna de Domnia Sa, ne îndreptățește și pe noi, discipoli, colaboratori, prieteni și apropiați să-i urăm tot în stilul și limba strămoșilor: VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!

Dr. Mite Măneanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *