U.R.S. ŞI R.I.S. UNIŢI ÎN SALVAREA UNEI ŞCOLI ROMÂNEȘTI

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

APEL PENTRU PĂSTRAREA CLASELOR V-VIII din COȘTEI, Republica SERBIA:

Printr-un memoriu, mediul asociativ românesc din Serbia – Românii Independenţi din Serbia (R.I.S.) şi Uniunea Românilor din Serbia (U.R.S.) – face apel către autorităţile locale din municipiul Vârşeţ, cele provinciale şi republicane pentru păstrarea claselor V-VIII în localitatea românească Coştei.
Conform proiectului de reorganizare a rețelei de şcoli primare, la propunerea autoguvernării locale şi Administraţiei Şcolare din Zrenianin, Ministerul Educației, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice de la Belgrad urmează să aprobe hotărârea finală privind desfiinţarea (închiderea) şcolii (clasele V-VIII) din localitatea Coştei, absorbţia şi transferul la o şcoală din Vârşeţ.
În memoriul semnat de preşedinţii celor două asociaţii, dr. Dorinel Stan şi Ljubomir Brânduşan, R.I.S. și U.R.S. cer autorităților să respecte elementului şi specificului românesc, adică aplicarea discriminării pozitive, precum și să aibă în vedere proclamarea școlii (învățământului) din Coştei, în baza Legii Consiliilor din 2011 şi 2012, instituţie de importanţă majoră pentru românii din Serbia. Ca atare, aceasta nu poate fi desfiinţată, iar propunerile trimise la Ministerul Educației şi hotărârea acestuia trebuie să aibă în vedere școala românească din Coştei şi păstrarea claselor V-VIII, respectiv școala să fie cuprinsă în reţeaua şcolară pentru anul 2019/2020. Cele două asociații prezintă următoarele argumente:
1. În baza legii, drepturile minorităţii naţionale dobândite (câştigate) nu se pot reduce, ceea ce legislaţia şi Constituţia R. Serbia garantează. Desfiinţarea școlii din Coştei (cl.V-VIII), după mai mult de două secole de activitate şi existenţă, nu este în concordanţă cu dreptul câştigat al minorităţilor etnice, garantat prin Constituţia şi legislaţia Serbiei, iar decizia închiderii claselor V-VIII la Coştei afectează dreptul câştigat;
2. Legea privind minorităţile naţionale din Serbia dă posibilitatea, reglementează stabilirea instituţiilor educativ-instructive (de învăţământ) de importanţă majoră pentru o minoritate naţională. Ïn acest context, în baza articolului 15, aliniatul 1, punctul 3, Legea cu privire la consiliile minorităţilor naționale (Monitorul oficial RS, nr. 72/2009,20/2014 – hotărârea US, 55/2014 şi 47/2018), Consiliul Naţional al Minorităţii Naționale Române (C.N.M.N.R.S.) a stabilit instituţiile de învăţământ de interes major pentru minoritatea naţională română din Serbia. Şcoala din Coştei este a doua menţionată în documentul oficial (pe lângă cele 11 şcoli primare, respectiv două medii şi trei facultăţi), emis pe data de 21 septembrie 2011şi semnat de coordonatoarea Departamentului pentru Invăţământ al C.N.M.N.R.S., Rodica Almăjan.
3. Un alt document justificativ semnat pe 15 august 2012, de președintele C.N.M.N.R.S., Daniel Petrovici, în baza artcolului 15, aliniatul 1, punctul 3, din Legea consililor naţionale ale minorităţilor naţionale din R. Serbia, precizează instituţiile de învăţământ (şcolile) de interes major pentru românii din Serbia pe teritoriul municipiului Vârşeţ. Şcoala din localitatea Coştei este inclusă prima.
4. Şcoala Primară ,,Coriolan Doban” din Coştei are în jur de 50 de elevi care frecventează cursurile în limba română (ciclul I-VIII în anul şcolar 2018/2019). Există continuitate şi chiar creştere a numărului de elevi în următorii ani. Școala din Coștei nu se confruntă cu o scădere efectivă a numărului de elevi.
5. Pentru românii din Serbia este inadmisibilă desfiinţarea claselor V-VIII de la şcoala românească din localitatea Coştei şi transferul la o şcoală din Vârşeţ, în primul rând din cauza istoriei şi tradiţiei, navetei elevilor şi angajaţilor, respectiv distanţei mari Coştei – Vârşeţ şi Voivodinţ-Vârşeţ (circa 20 km într-o direcţie). Închiderea școlii în mediul rural îi va pune pe copii în situația de a nu mai merge la ore. Toate cele menţionate vor avea repercusiuni asupra generaţiilor viitoare.
6. Şcoala din localitatea Coştei este susţinută de mediul asociativ românesc şi instituţional din Serbia, de localnici și părinţi. Cadrele didactice sunt foarte bine pregătite. Există performanţe şcolare. Nu există niciun motiv care să justifice încetarea funcţionării claselor V-VIII la Coştei. Prin luarea acestei hotărâri, asistăm la încălcarea drepturilor constituţionale, a drepturilor omului şi a dreptului la educaţie în limba maternă în aşezările pur româneşti, asistăm la o gravă formă de nedreptate ale cărei victime sunt copiii şi etnicii români din Coştei, iar pe termen lung duce nemijlocit la dispariţia aşezării româneşti din peisajul rural.
7. Copiii reprezintă viitorul ţării şi nu numere în tabele care să asigure nişte venituri. Educaţia este cea mai bună investiţie pe termen lung.
8. Închiderea claselor româneşti din localitatea Coştei, nu aduce mare economie Ministerului Educației, Ştiinţei şi Dezvoltării Tehnologice de la Belgrad, iar sumele ce vor fi economisite, nici măcar nu sunt simbolice. Este inadmisibil ca o şcoală cu învăţământ minoritar (românesc) din Serbia să fie desfiinţată doar pe motive că s-ar face economii.
9. Trebuie avute în vedere criteriile legislative, demografice, geografice, criteriul socio-economic şi criteriul relevanţei când este vorba de închiderea claselor V-VIII în localitatea românească Coştei.
De la Anişoara Ţăran, coordonatoarea Departamentului pentru Învăţământ în fosta componenţă a Consiliului Naţional a Minorităţii Naţionale Române, aflăm că problema respectivă a fost dezbătută şi în trecut. Dumneaei a reacţionat anul trecut şi a apelat la autoritățile din comuna Vârşeţ, la Secretariatul Provincial pentru Învăţământ şi la Ministerul Educaţiei. Pierderea independenţei Şcolii Generale ,,Coriolan Doban” din Coştei a fost stopată.
Conform spuselor ei, această instituţie şcolară nu este singura periclitată. Mai sunt şcoli generale care au învăţământ numai în limba română: ,,Mihail Sadoveanu” din Grebenaţ, „2 Octombrie” din Nicolinţ, „3 Octombrie” din Sân-Mihai. Se adaugă și celelalte şcoli care au clase combinate şi nu întrunesc criteriile prescrise de Lege: să aibă minim 16 despărţăminte şi peste 400 de elevi înscrişi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *