LA MULŢI ANI, LIBERTATEA! La mulți ani ziditori de cuvânt românesc!

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Casa de Presă şi Editură „LIBERTATEA” din Panciova, Serbia, sărbătoreşte astăzi 74 de ani de existenţă a publicației în limba română: „LIBERTATEA”. Hebdomadarul Libertatea, actualmente apărută într-un format nou, și în condiții grafice excepționale, al cărui director este cunoscutul poet NICU CIOBANU, nu reprezintă pentru minoritatea românească din întreaga Serbie, și nu numai, doar o fereastră deschisă dinspre lume spre inimile cititorilor să, ci și un simbol al luptei de emancipare și afirmare a identității naționale românești.

La apariția ei osârdesc oameni îndrăgostiți de cuvântul românesc, cu har și dragoste pentru limba română, pentru obiceiurile, tradițiile și valorile culturale, spirituale, identitare, care pun mai presus de orice interese personale cauza și viitorul etnicilor care își încălzesc sufletele la flacăra dogoritoare, vie și eternă, a tot ce înseamnă „LIBERTATEA”!

Din cele mai vechi timpuri „Libertatea” a acționat pentru unitatea românilor, pentru apărarea istoriei și ființei strămoșești, orientând drumul drept spre înțelepciune a cinstiilor ei cititori cărora, pe această cale le aducem laudă și cinstire, ei aflându-se mereu lângă cei care zidesc în cuvânt lacrimi, bucurii și timp.

Au trecu peste „LIBERTATEA” furtuni și nori întunecați, bombardiere și zornăit de fiare, tunete și fulgere, ea a rămas neclintită, cu rădăcinile adânc înfipte în inimile românilor, asemeni unei icoane. Paginile „LIBERTĂȚII” pot fi considerate, în imaginația noastră, a minorității, altare de jertfă și izbândă.

Truditorii Casei de Presă și Editură „Libertatea” păstoreşte revistele „BUCURIA COPIILOR”, „TINEREŢEA”, revista de artă şi cultură transfrontalieră „LUMINA”,condusă de celebrul poet IOAN BABA, precum şi Editura „LIBERTATEA”, în fruntea căruia se află un alt proeminent poet – VASA BARBU.

Acum, la ceas aniversar, urăm slujitorilor de condei ai „LIBERTĂȚII”, tuturor celor care își pun o fîrămă de suflet la apariția ei săptămânală, viață lungă, privirea numai în față, sănătate, putere de muncă şi LA MULŢI ANI!

Prof. dr. Florian COPCEA,
membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova, membru al Uniunii Scriitorilor Europeni, membru al Asociației Scriitorilor din Voivodina.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *