Reuniune APCE privind drepturile minorităților în Serbia

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Novi Sad, 11 iun – Președintele delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE),Liviu-Marian Pop și Viorel Badea, membru al delegației, au luat parte, luni, la reuniunile Comisiei APCE pentru egalitate și nediscriminare ( la Belgrad în 5 iunie) și Subcomisiei pentru drepturile minorităților ( la Novi Sad în 6 iunie 2019) pe a căror ordine de zi a figurat drepturile minorităților din Serbia.

În deschiderea summitului de la Belgrad, președinta Adunării Naționale a Republicii Serbia, Maja Gojković, a evocat, printre altele, atenția pe care autoritățile de la Belgrad o acordă prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și violenței domestice, atât prin ratificarea Convenției de la Istanbul, cât și prin identificarea unor mecanisme adecvate de implementare a noului cadru legislativ intern în materie. Totodată, președinta Legislativului a menționat că Serbia este o societate multietnică și multiconfesională cu 28 de minorități naționale, care își exercită drepturile în consonanță cu standardele europene și internaționale relevante.

Programul a mai cuprins audieri referitoare la progresele și provocările manifestate în direcția combaterii violenței împotriva femeilor în Serbia, și chestiuni fundamentale pentru societatea sârbă, sub genericul: Femeile, pacea și securitatea: o perspectivă regională. Evenimentul s-a bucurat de prezența reprezentanților autorităților guvernamentale și ai societății civile din Serbia.

De asemenea, în cadrul întâlnirilor au avut loc și dezbaterea unor rapoarte: o agendă ambițioasă a Consiliului Europei în domeniul egalității de gen; Convenția de la Istanbul privind combaterea violenței împotriva femeilor: realizări și provocări; situația tătarilor din Crimeea; consolidarea statutului femeilor prin promovarea accesului la contracepție în Europa.

În secțiunea reuniunii Subcomisiei APCE pentru drepturile minorităților, organizată la Novi Sad în 6 iunie 2019 au avut loc audieri și prezentări ale unor experți cu privire la inițiativa Minority SafePack și pe tema protecției minorităților în provincia autonomă Voivodina: bune practici și lecții învățate.
@Corespondent

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *