REPERE LITERARE: PETRU CÂRDU (Serbia)

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

1952. Petru Cârdu s-a născut la 25 septembrie la Sâmianaş-Bariţe (30 de kilometri depărtare de oraşul Vârşeţ şi la câţiva kilometri de frontiera cu România) în casa Mariei (casnică) și a lui Petru, muncitor la cooperativa agricolă din localitate.
1959. Este înscris la Şcoala primară din Bariţe.
1964 – 1967. Continuă studiile gimnaziale la Vârşeţ.
1968 – 1971. Urmează Secția în limba română a Liceului ,,Borislav Petrov-Braca” din Vârșeț.
1968. Debutează în săptămânarul ,,Libertatea” din 21 ianuarie cu poezia Capriciu. Publică în revista ,,Lumina” poeziile: Celulă de pace, Închinare, Nedumerire, Plouă, Târziu și Vine cerul.
1970. La Editura Libertatea îi apare volumul de versuri Menire în doi. Criticii vremii rămân impresionați de inventivitatea creatoare a tânărului poet, de modul ingenios în care se joacă cu figurile de stil. I se acordă premiul III pentru această carte.
1971. Absolvă liceul.
1972-1974. Studiile superioare le urmează la Facultatea de Filologie a Universității din Belgrad.
1974. Îi apare volumul de poeme Aducătorul ochiului la Editura Libertatea, pentru care primește premiul I de creație poetică al revistei ,,Lumina”. Devine membru în redacția acesteia și rămâne până în anul 1981.
1975-1978. Studiază Istoria și teoria artei la Universitatea din București, unde își ia și licența.
1975. În suplimentul revistei ,,Lumina” publică Antologia poeziei muntenegrene.
1977. Devine redactor, apoi redactor responsabil şi preşedinte al Knjieževna opština Vršac / Comuna literară Vârşeţ (KOV), înființată în anul 1972 de Vasko Popa, unde rămâne până la trecerea sa în nefiinţă. De menționat, cărțile editate sub auspiciile acestei instituții culturale de prestigiu au fost premiate la târguri și expoziții internaționale.
1978. Se căsătorește cu Ana Băbuț din Uzdin, Voivodina.
1979. Traduce în limba română piesa de teatru Kamen za pod glavu / Piatra de sub cap de Milica Novković.
1980. Obține Premiul I la Festivalul iugoslav de poezie de la Titograd cu poemul El.
1980. Traduce pentru Ed. Rad din Belgrad volumul Starea poeziei / Stanje poezije, autor Nichita Stănescu.
1981. Publică volumul bilingv (româno-sârb) de poeme Pronume / Zamenice, la KOV şi Ed. Libertatea.
1982. Tipărește la Ed. KOV: Ştefan Aug. Doinaş, Akvarjum / Acvariu.
1983. Alcătuiește antologia de poezie românească din Voivodina Popodne u gradu / După- amiază în oraş, Ed. KOV, Vârşeţ.
1984. Se angajează redactor corespondent pentru Vârşeţ al Postului de Radio Novi Sad. În calitate de comentator şi redactor al emisiunii Radiospectru a îmbogăţit viaţa culturală prin texte despre cultura de pe tot mapamondul, precum şi prin interviuri cu personalităţi din ţară şi străinătate (Cioran, Eliade, Noica, Krleža, Ionesco, Vladimir Devide, Michel Deguy, Ciril Zlobec, Desanka Maksimović, Saşa Pană, Nichita Stănescu, Ştefan Aug. Doinaş, Ana Blandiana, Reiner Kunze, Elena Cizova, Tomas Tranströmer, Hans Magnus Enzensberger, Ezra Pound, Czeslaw Milosz, Milorad Pavić, Miodrag Pavlović, Dusan Matić, Miloš Crnjanski, Marin Preda, Geo Bogza şi alţii).
1984. Publică la Ed. Univers din București antologia poeziei slovene Efemera mea veşnicie.
1984. Traduce în limba română piesele de teatru Ženidba i udadba / Însurătoare și măritiș, de Jovan Sterija Popović și Oslobodjenje Skoplja / Eliberarea orașului Skopje de Dušan Jovanović.
1984. Se înscrie la secția Literatura iugoslavă și universală a Universității din Belgrad. În anii studenţiei a lucrat la publicația ,,Tribuna tineretului”, apoi în redacţiile revistelor ,,Lumina” și ,,Polja”. A fost membru în Colegiul de redacţie al publicaţiilor Societăţii de Limba Română din Voivodina etc.
1985. Traduce din limba sârbă, împreună cu Ştefan Aug. Doinaş cartea lui Ciril Zlobec, Prizonier al corpului (Editura Eminescu, Bucureşti).
1986. Tipărește Rumunska avangarda /Avangarda românească, Ed. Delo, Belgrad.
1988. Îi apare volumul Căpşuna în capcană, Editura Libertatea, Panciova; Jagoda u klopci / Căpșuna în capcană, Bratsvo jedinsvo, Novi Sad, 1988 (traducător Vladimir Zorić — pseudonimul sub care Petru Cârdu îşi semna poemele traduse sau scrise în limba sârbă).
1988. Își ia licența în Istoria și teoria artei la Universitatea din București.
1989. Traduce și publică la Ed. Svetoci din Novi Sad Suze i sveci / Lacrimi şi sfinţi de Emil Cioran. (Cartea se mai reeditează și în anii 1996 şi 2011).
1989. Din limba sârbă şi slovenă traduce: Miodrag Pavlović, Gloria reversului, Ed. Libertatea, Panciova.
1990. I se publică la Ed. Forest Books din Londra volumul The Trapped Strawberry / Căpșuna în capcană (traducători Brenda Walker şi Dušica Marinkov).
1990. Tipărește Ştefan Aug. Doinaş, Pijač rose / Băutorul de rouă, Ed. KOV, Vârşeţ.
1991. La Ed. Svetovi din Novi Sad i se publică Antologija rumuske poezije / Antologia poeziei româneşti a secolului XX.
1992. La Ed. Libertatea din Panciova îi apare În biserica Troia, iar la Ed. Rad din Belgrad variant în limba sârbă U crkvi Troja.
1993. Preocupat să creeze o punte între poezia sârbă şi cea europeană, o legătură durabilă între poeţii lumii şi între operele acestora, înființează Premiului European pentru poezie – KOV. Printre deținătorii acestuia: Vjačeslav Kuprijanov, Justo Jorge Padrón, Tomas Tranströmer, Charles Simić, Paavo Haavikko, Ştefan Aug. Doinaş, Miodrag Pavlović, Paul Muldoon, Tadeusz Różewicz, Ana Blandiana, Roberto Mussapi, Vesna Parun.
1993. Primește Premiul literar ,,Pavle Markov Adamov” și ,,Insigna de aur” a Comunității cultural-instructive din Serbia.
1993. Traduce pentru Ed. Oktoih din Podgorica – Ion Caraion, Odsustvo i praznik / Absență și sărbătoare și Emil Cioran Krik beznađa / Strigătul disperării, iar pentru Ed. KOV – Ana Blandiana, Svedoci / Martorii.
1993. Primește Premiul ,,Sf. Gheorghe” al Festivalului internațional de poezie ,,Drumuri de spice”, organizat de Societatea cultural-artistică ,,Tibiscus” din Uzdin, Serbia.
1994. Publică Paul Celan, Prepiska i rumunske pesme / Corespondență și poezii românești, (Ed. KOV, Vârşeţ), și Ştefan Aug. Doinaş, Rodjen u utopiji / Născut în utopia, Ed. Rad, Belgrad.
1995. La Ed. Rad din Belgrad tipărește Lucian Blaga, Božja senka / Umbra lui Dumnezeu; la Ed. KOV din Vârșeț – Mircea Eliade, Beskrajni stub / Coloana nesfârșită.
1995. Societatea Scriitorilor din Voivodina îi acordă ,,Premiul pentru traduceri”.
1997. Traduce Eugène Ionesco, Engleski bez profesora / Englezește fără profesor, Ed. KOV, Vârşeţ.
1998. Volumul Cerneala violet vede lumina tiparului la Ed. Orient-Occident din Bucureşti; în același an Ed. Pasărea Măiastră din Craiova îi publică în seria Scriitori români contemporani volumul Şcoala exilului, (cu o prefaţă de Ştefan Aug. Doinaş).
1998. Semnează antologia poeziei sârbe contemporane – Poeţi sârbi, Ed. Libertatea, Panciova / Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, Belgrad.
1998. Apare în traducerea sa Emil Cioran, Na vrhuncu beznadja / Pe culmile disperării, Ed. Poligraf, Belgrad; Emil Cioran, Moja zemlja / Țara mea, Ed. KOV, Vârşeţ (traducere din franceză).
1999. Traduce și tipărește Ion Caraion, Vetar i sneg / Vânt și zăpadă, Ed. Rad, Belgrad.
2000. Pentru Ed. Rad din Belgrad traduce volumul lui Gellu Naum, Boja sna / Culoarea visului.
2001. Traduce și publică la Ed. Oktoih, Podgarica, Krik beznadja / Strigătul disperării, de Emil Cioran.
2002. La Ed. KOV din Vârșeț semnează traducerea Dumitru Ţepeneag, Uzaludna umetnost fuge / Zadarnică e arta fugii.
2002. Din limba sârbă şi slovenă traduce: Vasko Popa, Rumunske i druge pesme / Poezii românești și altele, Ed. KOV, Vârşeţ.
2003. Publică în limba sârbă Saučesništvo / Complicitate, Ed. Rad, Belgrad.
2003. Ia ființă Teatrul Profesionist Românesc din Voivodina, iar Petru Cârdu este numit Preşedinte al Consiliului artistic. Pune în scenă operele literare ale marilor poeţi şi scriitori precum Vasko Popa, Urmuz, Sorescu, Caragiale, Sterija, Gellu Naum, Ionesco, Chifu, Ramona Dumitrean, Sanja Domazet, Eliade, Kafka, Matei Vişniec, Nichita Stănescu.
2007. Apare în colecția Biblioteca Opere Alese a Editurii Libertatea din Panciova volumul de poeme alese Complicitate, cu o prefaţă de Marcel Tolcea.
2007. Apar la Ed. KOV din Vârșeț traducerile Nichita Stănescu, Munja i hladnoća / Trăsnet și frig, și Constantin Noica, Molite se za brata Aleksandra / Rugați-vă pentru fratele Alexandru.
2009. Editura Prometej din Novi Sad publică în limba sârbă volumul Moj građanski šešir / Pălăria mea cetățenească, cu o postfaţă de criticul literar sârb Draško Ređep.
2009. Traduce și tipărește Emil Cioran, Priručnik o strasti, Ed. Braničevo, Požarevac; Ana Blandiana, Andjeli i biljke / Îngeri și plante, Ed. KOV, Vârşeţ.
2010. La Ed. Braničevo din Požarevac, publică Emil Cioran, O bogu, o muzici, o ljubavi / Despre Dumnezeu, despre muzică, despre dragoste.
2010. Împreună cu Tamara Bačković traduce și editează Herta Müller, Pisicile în parcaj (Ed. KOV, Vârșeț).
2011. Se stinge din viață la 30 aprilie. Este înmormântat în cimitirul orașului Vârșeț.
2012. Îi apare postum volumul de poeme alese Škola izgnanstva / Școala exilului în colecția Biblioteca Evropska nagrada za poeziju KOV, Vârşeţ, cu o prefaţă de Gabriel Băbuţ.
2012. I se decernează postum Premiul European pentru Poezie – KOV, acordat din doi în doi ani şi al cărui fondator este chiar Petru Cârdu. Acest premiu cunoscut pe toate meridianele, a devenit astăzi Premiul European pentru poezie KOV – PETRU CÂRDU.

2013. În memoria poetului, Uniunea Europeană Banat din România, prin proiectul „Banatul Istoric, Spaţiul Intercultural Româno-Sârb”, finanţat în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, editează revista ,,Petru Cârdu”. Primul număr a fost consacrat operei şi eforturilor sale de a traduce în limba sârbă cele mai importante scrieri ale unor poeţi români.

2015. Editura Fundaţiei Culturale ,,Secolul 21” din București îi tipărește volumul Poeme.
2017. La Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca apare volumul de versuri Starea Vremii.
2020. I se acordă premiul ,,Opera Omnia” la Festivalul Internațional de Poezie ,,Mihai Eminescu” din Drobeta Turnu Severin de un juriu condus de academicianul Mihai Cimpoi.
*
Referinţe critice (selectiv): Radu Flora (Literatura română din Voivodina 1946–1970, 1971), Ion Bălan (Opere alese, III, 1980), Slavco Almăjan (Versiunea posibilă, 1987), Mariana Dan, Miljurko Vukadinovici (Arhipelagul dantelat, 1988), Costa Roşu (Dicţionarul literaturii române din Iugoslavia, 1989), Ion Deaconescu (Poezie şi epocă, 1989), Ioan Baba (Compendiu biobibliografic, 1996), Ştefan N. Popa (O istorie a literaturii române din Voivodina, 1997), Mariana Dan (Sufletul universal nu are patrie, Ed. Zavod za udybenike, 1997), Catinca Agache (Metafore româneşti din Iugoslavia, 1998), Gligor Popi (Românii din Banatul Sârbesc, 1998), Ion Rotaru (O istorie a literaturii române, 2000), Ionela Mengher (Lumina – studiu monografic, 1947–1997, 2000), Florian Copcea (Scurtă istorie a poeziei româneşti din Voivodina, 2002), Georgeta Adam, Ioan Adam (Proba exilului, 2002), Ion Deaconescu, Ion Neagu (Antologia poeziei româneşti din Serbia, 2003), Ion Deaconescu, Ion Neagu (Antologia poeziei româneşti din Serbia, 2003), Costa Roşu (Personalităţi româneşti din Voivodina, 2004), Vasa Barbu, Nicu Ciobanu, Costa Roşu (Pe aripile inspiraţiei, 2008), Catinca Agache (Literatura română din Voivodina, 2010), Mariana Dan (Construcţia şi deconstrucţia canonului literar, 2010), Ofelia Meza (Tentaţii livreşti, 2011), Nicolae Babuts (Petru Cârdu in the Wake of Surrealism, 2011), Brânduşa Juică (Literatura română din Voivodina, 1945–1989, 2012), Marina Ancaiţan (Rostirea continuă, 2012), Virginia Popovici (Opinii şi reflecţii, I, 2013), Vasa Barbu, Nicu Ciobanu (65 de ani de beletristică 1947 – 2012, 2013), Florian Copcea (Scriitori români din Serbia, 2014), Virginia Popovici (Enciclopedia Banatului, I, 2015), Florian Copcea (Lexiconul poeţilor români din Serbia, 2016), Ioan Baba (Lumina – contribuţii monografic-bibliologice, 2016), Dicţionarul General al Literaturii Române, vol. II (ediţia a II-a, 2016), Ioan Baba (Banatul în memoria clipei, 2017), Florian Copcea (O istorie a liricii românești din Serbia, 2019).
@Florian COPCEA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *