Tezaurul scris al românilor din Republica Serbia : LIBERTATEA

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Costa Roşu, Bibliografia săptămânalului ,,Libertatea” (2007-2011), Volumul II, Cartea a VI-a, Editura ,,Libertatea”, Panciova, 2013, 453 de pagini

 

În cadrul proiectului ,,Bibliografia românilor din Voivodina”, a apărut cartea a VI-a din volumul al II-lea al Bibliografiei săptămânalului ,,Libertatea”. Carta cuprinde perioada 2007-2011 şi tezaurizează o parte a consemnărilor despre activitatea românilor din Voivodina. Autorul cărţilor este Costa Roşu, ,,discipol al profesorului Radu Flora, un specialist recunoscut în privinţa istoriei, bibliografiei şi etnografiei româneşti din Voivodina, în care domenii are contribuţii notabile, indispensabile pentru cunoaşterea trecutului şi culturii românilor din Banatul de Vest, a relaţiilor româno-sârbe în general”, scria acad. Nicolae Edroiu în prefaţa la studiul Cartea veche românească din Voivodina, scrisă de Costa Roşu şi Valeriu Leu (Novi Sad, 2007).

Proiectul Bibliografia românilor din Voivodina  fost zămislit în anii 90, iar volumul Bibliografia Editurii ,,Libertatea”, a apărut în 1995. În aproape zece mii de pagini, acest proiect editorial  capital înglobează 66 de apariţie a ziarului ,,Libertatea” şi a suplimentelor (informaţiile se încheie în anul 2011).  Cărţile cuprind fiecare câte o perioadă de apariţie a ziarului ,,Libertatea”:  cartea I: 1945-1970; cartea a II-a: 1971-1980; cartea a II-ea: 1981-1990; cartea a IV-a: 1091-2000; cartea a V-a: 2001-2006 şi cartea a VI-a: 2007-2011. Cea de-a opta carte a acestei serii este destinată suplimentelor apărute între anii 1945 şi 2010.

A şasea carte din volumul al doilea la Bibliografiei săptămânalului ,,Libertatea” , care încheie seria, conţine peste şapte mii de unităţi bibliografice, redate pe ani,  în ordinea alfabetică a autorilor, urmărind stuctura volumelor precedente. Fiecare unitate bibliografică este compusă din: titlul articolului, numele autorului, publicaţia, locul apariţiei, anul, numărul, data apariţiei şi pagina la care este publicat articolul respectiv.

Proiectul Bibliografia românilor din Voivodina este conceput cu scopul ,,să aducă o imagine pe cât de posibil reală a vieţii şi creaţiei a românilor de pe aceste meleaguri de-a lungul unei perioade îndelungate de aproape două secole, oferind date concrete pentru valorificarea trecutului cultural, cel istoric, al minorităţii noastre”, nota Nicu Ciobanu în articolul Nimeni nu va fi interest să vorbească despre noi decât noi înşine, apărut în revista ,,Tradiţia” (nr.31-32, 2007, p. 42-43).

,,Costa Roşu, prin Bibliografia românilor, ne oferă lucrări emblematice pentru cercetarea şi cunoaşterea fenomenului identitar românesc. Sunt cărţile la care vom reveni ori de câte ori vom fi tentaţi de cunoaşterea de sine. În plus, cele XII volume sunt acea parte integrantă a unui concept care îşi propune să rotunjească spaţiul bibligrafic românesc şi vor contribui la iniţierea mai mult decât necesară a dialogului deschis pe tema evoluţiei, valorificării, promovării şi conservării spiritului naţional românesc în Banatu sârbesc. În urmă cu 14 ani, aceproiect al Bibliografiei românilor ni s-a părut o ambiţia aproape irealizabilă, vorbind despre amploarea pe care o are, fără a i se întrezări finalul, însă era şi un proiect mai mult decât necesar despre noi într-un context de vulnerabil, precum erau anii 90”, consemna Nicu Ciobanu în articolul citat.

Volumele care fac parte din proiectul Bibliografia românilor din Voivodina trebuie să constituie un punct de reper în cercetările despre presa de limbă română, deoarece ne oferă o imagine de ansamblu despre evoluţia acesteia, în varii context politice şi sociale.  De valoarea pe acest document îl are pentru cultura şi presa noastră, ne-am convins cu toţi. Torţa cuvântului scris va arde mereu, aşa cum şi  Bibliografia săptămânalului ,,Libertatea”, un tezaur al acestuia, va dăinui peste timp.

Marina ANCAIŢAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *