APEL DIN TIMOC, SERBIA: „VĂ RUGĂM PENTRU AJUTOR”!

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Corespondența Ariadnae Filum –  Asociația pentru cultura Vlahilor/Românilor din Serbia care în numele celor zece organizații vlahe din Serbia a fost adresată Ministerului educației, științei și dezvoltării tehnologice al Guvernului Republicii Serbia, pe data de 10.09.2013., și după cum nu a existat nici un răspuns concret de la Ministerul educației, științei și dezvoltării tehnologice, Comitetul pentru drepturile omului din Nigotin a trimis această corespondență Ombudsmanului al Republicii Serbia, pe data de 17.09.2013. Ombudsmanul al Republicii Serbia, pe data de 23.09.2013., a confirmat că a inițiat procesul cerând de la Ministerul educației, științei și dezvoltării tehnologice al Guvernului Republicii Serbia, toate informațiile, datele și documentația legată de întroducerea în școlile din nord-estul Serbiei unui curs opțional de limba română cu elemente de cultură națională.

Comitetul pentru drepturile omului din Nigotin, pe data de 02.10.2013, a trimis corespondență menționată precum și un apel pentru ajutor lui Cristian David, ministrul pentru Românii de pretutindeni în Ministerul afacerilor externe al Românieiși lui Bogdan Aurescu, secretarul de stat pentru afaceri europene în Ministerul afacerilor externe al României și șefului delegației române a Comisiei mixte interguvernamentale între

 

 

 

 

România și Republica Serbia privind minoritățile naționale, Consiliului Europei și lui OSCE.

Bor, Timoc, Serbia /TimocPress/ Celor zece organizații semnate au inițiat un apel cu care se atrage atenția asupra problemei a comunității vlahe din Serbia:

Am devenit martori unui proces de dispariție a limbii române materne și a culturii Vlahilor din nord-estul Serbiei. Modul în care funcționează sistemul școlar modern și comunicarea publică exclude păstrarea tradițională a limbii și culturii-cu învățarea orală la domiciliu, în familie. Din cauza lipsei de cunoașterea de bază a faptelor legate de originea sa și de văloarea, părinții tot mai rar învăță copii limba maternă a strămoșilor lor, considerând-o ca un obstacol pe drumul spre „integrarea cu succes” în societatea sârbă. Acolo unde încă se poate auzi această limbă, se observă o influență mare a limbii sârbe, precum și influența altor limbi din țările nord-europene, dezvoltată prin contactul vorbitorilor de această limbă cu limba poporului majoritar. Limba nu este doar un mijloc de comunicare, în acelaș timp limba este sediul central al identității etnice a unei comunități. Singurul mod ca Vlahi să păstreze limba lor maternă este introducerea acestei limbii în sistemul școlar al Republicii Serbia. Cu posibilitatea oferită Vlahilor de a învăța limba maternă, Serbia se va dovedi fiind într-adeavâr o țară tolerantă și democrată, pregătită de a se adera la familia europeană mare. Din păcate, dificultățile prin care trec țările în procesul de tranziție, s-au reflectat și la introducerea studiului limbii materne a Vlahilor din nord-estul Serbiei. Această întrebare se politizează fără orice necesitate de câtre anumite cercuri politice și intelectuale din Serbia. Se face o impresie că se caută o justificare, în toate modurile posibile, pentru injustiția care a fost făcută Vlahilor în trecut, lipsindu-i, printre altele, de dreptul de a păstra limba învățând-o la școală. Indivizii incompetenți, instruiți de anumite partide, de la problema privind limba încearcă în mod constant, să facă o chestiune politică, și în acest fel corpul de experți din Serbia, își bate joc.

Solicităm:

1. Încetarea politizării a problemei de limbă și identitate etnică a Vlahilor și implicarea urgentă a experților precum o singură autoritate pentru a răspunde la aceste întrebări, respectiv o expertiză de specialitate și definirea clară a limbii Vlahilor.

2. Introducerea unui curs în școlile cu care s-ar prezenta copiilor aparținând comunităților vlahe dar și altor elevii interesați, istoria și cultura Vlahilor din nord-estul Serbiei în scopul de a dobândi cunoștințele elementare și eliminarea stereotipurilor despre Vlahi.

3. Încetarea de propagandă negativă față de o parte a propriilor cetățeni-Români așa numiți Vlahi precum și fața de România vecină. Transmiterea emisiunilor afirmative despre istoria, originea, limba, obiceiurile …ale Vlahilor unde s-ar prezenta reprezentanți ai corpului de experți din Serbia.

Corespondența

Ministerul Educației, Științei și Dezvoltării Tehnologice

Ministru, domnul dr. Tomislav Jovanovic
Ministrul adjunct, doamna Vesna Fila
Șef  Departamentul de Strategie și Dezvoltare, doamna Snezana Vukovic
Subiect: Întroducerea limbii române cu elemente de cultură națională în școlile din Nord-estul Serbiei

     În ciuda faptului că Dumneavoastră ați renunțat să Vă întălniți cu reprezentanți Organizațiilor Vlahe (solicitat în scrisoarea din 21.05.2013), noi, subsemnații, reprezentanți organizațiilor, considerăm că dreptul nostru și obligația noastră este să ne adresăm din nou Dumneavoastră și să Vă informăm despre activitățiile noastre dar și despre obligațiile Dumneavoastră în organizarea studiului limbii noastre materne române.

Ancheta care a fost pusă în aplicare în luna aprilie a acestui an, a aratat dorința părinților și copiilor de a învăța în școală limba lor maternă. Însă, ancheta nu a fost organizată în județele Branicevski și Pomoravski și nici în alte regiuni unde a existat posibilitatea ca un numâr mare de copii să opteze pentru limba română, de exemplu în Belgrad. Cu ancheta selectivă, sunt ignorate și cererile părinților care cu mulți ani în urmă solicită pentru copiii lor limba română și cultura în cadrul sistemului școlar, pe teritoriul județelor Braničevski și Pomoravski. Este clar că cu acest lucru a fost comisă o discriminare a copiilor și părinților.

Deși cu legea este prevăzut că pentru învățarea limbii materne (în cadrul cursului opțional, două ore pe săptămnă) depunerea necesară a semnăturilor ale părinților la directorilor din școlile care după aceea ar organiza predarea, în cazul unei comunități vlahe, după câteva ani de refuzuri nejustificate, a fost organizat un proiect pilot. Din pacate, cea mai mare povară a acestui proiect, din cauza unei organizări rele a câzut asupra copiilor și părințiilor lor. Se pare că mesajul principal al acestui proiect a fost-dacă doriți să învățați limba voastră maternă în școlile, trebuie să renunțați de timpul vostru liber, de activitățile sportive, să plătiți singuri costurile transportului, copii să aibe orele de limba română după orele regulate-deja obosiți și înfometați…nepotrivit și inuman.

Proiectul pilot a petrecut cu succes, indiferent de probeme, participarea la cursurile a fost mai mare de 50%, anul școlar s-a terminat și totul a rămas la fel. Ancheta anunțată pentru celelalte două județe nu a fost organizată și nu nici nu există vre-o informație dacă limba maternă-română se va găsi pe lista de cursuri opționale. Noutatea în toate acestea este anunțul de vorbirea vlahă!? care se poate găsi pe lista cursurilor opționale. Foarte neserios, despre ce este vorba aici? Dacă este vorba de o vorbire, ea aparține în mod natural unei anumite limbii, cu ce drept se forțează din nou discriminarea suplimentară de a nu permite Vlahilor limba completă de învățare, ci numai niște vorbiri? Deasemenea, una dintre problemele cu care ne-am confruntat când am solicitat introducerea limbii române în școlile a fost, potrivit cuvintele Dumneavoastră, lipsa de cadre didactice. Însă cererea Ministerului de educație a fost de a implica profesori licențiați de limba română în proiectul pilot. Se pune întrebarea, cine va ține orele de vorbirea vlahă? Cine, respectiv ce Catedră, de fapt instituția competentă va elibera certificatul pentru funcționare anumitori profesori? Părerea organizației noastre se bazează pe argumentele acceptate în general în lume că termeni Român și Vlah sunt sinonimi respectiv că limba vlahă este limba română. Aceeași parere a avut și prima convocare a Consiliului Național al minorității naționale vlahe care a fost pedepsit cu faptul că nu se putea înregistrare mai mult de un an. Actualul Consiliul Național al vlahilor în complet a schimbat principliile și determinarea de bază a unei minorități naționale și a introdus ca limba lor maternă, limba poporului majoritar. Oare Consiliul actual este preocupat cu minoritatea vlahă sau lucrează la asimilarea acestei minorități? Faptul este că în prezent, Consiliul Național al Vlahilor este condus de oameni care se declar în mod public precum Sârbi, cei care în campania preelectorală au invitat cetațeni să se inscrie pe lista electorală specială pentru o anumită perioadă de timp până nu trec alegerile însă după aceea se pot retrage de pe aceeași listă… Esența conducerii a acestui Consiliu este de a stabili o distincție clară între Vlahi și Români, standardizarea limbii vlahe, stabilirea Serbiei pentru sediul principal al Vlahilor, alfabetul chirilic al unei limbii latine… respingând în acest fel istoria, lingvistică, știință, și aducând la o parodie ridicolă procesul complet și atitudinea față de acest subiect. Cea ce este surprinzător este standardizarea limbii de câtre persoanele incompetente, fără orice bază de argumente și fără legitimitate de a se ocupa cu acest lucru deoarece Consiliul Național a minorități naționale nu este autorizat să determină cu ce limbă o anumită minoritate vorbește și nici nu este competent de a se ocupa cu un luncru atât de complex precum standardizarea limbii. În ciuda lipsei de sprijinul de câtre acest Consiliu, organizațiile care se ocupă cu această problemă a Vlahilor din Sevbia de Est nu renunță de la respectarea legii a Republicii Serbia legată de drepturile persoanelor și minorităților. În conformitate cu toate acestea, se colectează în continuare semnăturile părinților precum un mod legitim de a începe cu studiul limbii române în școlile și în perioada următoare sunt depuse semnăturile pentru teritoriul județelor Branicevski și Pomoravski, precum anul trecut 2012-2013.   

Eforturile noastre sunt îndreptate spre păstrarea limbii noastre, culturii și identității. Respectăm diversitățiile. Dacă încă există confuzia privind termenul Vlah și Român, este necesar să se rezolve și să se dezrădăcineze baza acestei concepție greșite. Singurul mod este de a respecta argumentele ale instituțiilor autorizate. Organizarea întrunirilor științifice unde s-ar defini în mod clar aceste termeni și originea lor este una dintre soluțiile posibile. Dacă cineva crede că vor fi încalcate drepturile privind autodeterminarea și apartenența cu acceptarea sinonimiei, atunci trebui luat în considerare presiunea constantă a mediului printr-o campanie negativă și neafirmativă spre problema Vlahilor, precum și criza de indentitate cauzată de o manipulare continuă de mai multe decenii și o politizare a valorilor culturale și lingvistice de bază ale acestei comunități. Cu acest lucru este încălcată condiția necesară principală de autodeterminare etnică,-libertatea de declarare privind identitatea sa națională-, însă ignoranța și frica au devenit cvasi argumente, și din cauza aceasta, forțarea teoriei privind autodeterminarea și apartenența unei identități etnice nu este aplicabilă pe problema Vlahilor din Serbia de Est.

Încercările de experimentare și manipulare cu limba maternă a Vlahilor din Serbia, în ceea ce privește politizarea acestei probleme, este rușine de a comenta. Încercarea de a nega natura limbii vlahe, atitudinea degradantă față de această temă cu toate că statul angajează persoanele incompetente și organizațiile de a se ocupa de ea, atitudinea degradantă în mass-media și discriminarea celor care aduc argumente clare, și provocări adresate spre România vecină cu răspândirea fricii de câtre înalți funcționari din Sebia, prin intermediul mass-media, de o anumită  romanizare și Români, este încă o rușine pentru țara noastră.

Poate că această adresare a noastră a fost lungă și nepotrivită pentru forma scrisă, cu toate acestea, am fost obligați, pentru că aceasta este singura modalitate de a comunica cu Dumneavoastră. Desigur, suntem mereu pregătiți pentru o cooperare și discuție. Sperăm că ne vom întâlni în viitorul apropiat pentru a rezolva problemele cu care se confruntă comunitatea vlahă a căreia membri au fost și vor fi cetățenii loiali ai Republicii Serbia.

 

În Bor 10.09.2013

Cu respect,

Asociația Părinților care doresc copiii lor se învețe la școală limba română

Asociaţia pentru cultura românilor-vlahilor din Serbia „ARIADNAE FILUM”

Partidul Democrat al Romanilor din Serbia

Societatea românilor – valahilor „TRAIAN” Kladovo

Protopopiatul Ortodox Român al Daciei Ripensis     

Societatea pentru  păstrarea limbii, culturii și religiei românilor-vlahilor din Valea Moravei

Asociația femeilor ortodoxe ”Sfânta Maxima”

Centrul pentru dezvoltarea rurală – Inițiativa Culturală Vlahă

Comitetul pentru Drepturile Omului Negotin

Asociația Studenților Timoceni-Craiova

Inițiativa Românilor din Serbia

Corespondența și apelul a sprijinit și Comitetul pentru Drepturile Omului Negotin, membrul Rețelei a Comitetelor pentru drepturile omului din Serbia CHRIS.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *