,,Memorialul Radu Flora” (Documente)

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

 

 

Cultivarea limbii române literare în toate mediile de răspândire a culturii iar, în acest context, şi cercetarea limbii şi a literaturii române de la noi, constituie principala sarcină a Societăţii de Limba Română din Voivodina – Republica Serbia, instituţie cultural-ştiinţifică care, a marcat jumătate de secol de activitate rodnică în procesul înfăptuirii nobilei misiuni.

Principala manifestare cultural-ştiinţifică organizată acum de Societatea de Limba Română din Voivodina este ,,MEMORIALUL RADU FLORA”, reuniune prin care se aduce omagiu renumitului om de ştiinţă şi se continuă opera marelui savant român.

După cum este cunoscut, începând cu anul 1968 Societatea de Limba Română a făcut eforturi să adune material documentar pentru elaborarea unei monografii a românilor din Voivodina în care sens, în frunte cu regretatul prof. dr. Radu Flora, această instituţie ştiinţifică a iniţiat şi organizarea unor acţiuni de cercetare ştiinţifică, activităţi deosebit de importante.

În urma plecării în eternitate a marelui savant român, conducerea S.L.R. s-a străduit să continuie opera fondatorului şi totodată să-i aducă omagiu. Cenaclul Literar al S.L.R. poartă numele regretatului profesor universitar, lingvist şi dialectolog, dar şi scriitor, poet, romancier, dramaturg, critic literar, folclorist…

Conducerea S.L.R. a cinstit memoria regretatului profesor universitar şi prin dezvelirea unei plăci memoriale pe casa familiară, precum şi prin dezvelirea unui bust în Alea Personalităţilor Ilustre din Parcul Karađorđe din Zrenianin.

Activitatea ştiinţifică a renumitului savant român a fost continuată prin organizarea unor reuniuni ştiinţifice, respectiv ,,Memorialul Radu Flora”, acum şi cu Simpozion Internaţional.

Graţie amabilităţii conducerii Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina a văzut lumina zilei volumul intitulat ,,MEMORIALUL RADU FLORA – DOCUMENTE”, volum în care, în principal, sunt curprinse (selectiv) o parte a numeroaselor comunicări ştiinţifice pregătite pentru prestigioasa reuniune ştiinţifică internaţională, respectiv documente din Arhiva S.L.R.

Redactorulcoordonatoralvolumului, LucianMarina, preşedintealS.L.R.,referitorlaaceasta, printrealteleasubliniat: ,,Societatea de Limba Română din Voivodina – Republica Serbia şi organizatorii ,,Memorialului Radu Flora” aduc sincere cuvinte de recunoştiinţă conducerii Institutului de Cultură al Românilor din Voivodina şi Editurii ICRV pentru faptul că, au facilitat ca opinia publică şi, în speţă cea ştiinţifică, să facă cunoştinţă cu documentele cuprinse în acest volum de referinţă. Dorim să credem că acesta nu va fi unicul volum de documente pregătit de S.L.R. şi care vede lumina tiparului, graţie sprijinului acordat de ICRV.

Cuvinte de mulţumire aducem şi tuturor membrilor conducerii S.L.R. şi a Consiliului editorial al S.L.R. care, în frunte cu coordonatorul ştiinţific dr. Romanţa Iovanovici, au pregătit pentru tipar acest manuscris valoros,“ a reliefat preşedintele S.L.R.

Iar, dr. Romanţa Iovanovici, coordonatorul ştiinţific al acestei cărţi valoroase, a subliniat că, ,,Volumul de faţă cuprinde o serie de referate şi comunicări prezentate la reuniunea ştiinţifică şi culturală ,,Memorialul Radu Flora”, organizată ani în şir de Societatea de Limba Română, cu scopul promovării cercetărilor în domeniul limbii române vorbite pe meleagurile voivodinene, dar şi a realizărilor literare, istorice şi culturale ale românilor din Banat şi de pretutindeni. Din lipsă de spaţiu, în volum sunt încadrate doar unele din referatele care au fost comunicate de un număr impozat de savanţi, oameni de cultură, istorici, cadre didactice şi ziarişti atât din Serbia cât şi din străinătate, care au participat la această manifestaţie prestigioasă.

Volumul ,,Memorialul Radu Flora – Documente” reprezintă o sinteză a activităţii unei întregi pleiade de cercetători, participanţi la acest Memorial, care au prezentat în comunicările lor momente din activitatea bogată a prof. dr. Radu Flora, cu accent pe importanţa activităţii ştiinţifice, literare, didactice şi culturale a acestui savant, dar şi rezultatele propriilor cercetări din diverse domenii legate de viaţa şi activitatea românilor din acest spaţiu bănăţean.

Tematica diversă – limbă, literatură, istorie, cultură, religie – abordată în lucrările din acest volum denotă importanţa de care se bucură această reuniune ştiinţifică în rândul oamenilor de ştiinţă şi cultură interesaţi de viaţa şi opera ilustrului savant Radu Flora, de realizările noastre materiale şi spirituale, de cunoaşterea mai aprofundată a trecutului nostru pe aceste meleaguri. Lucrările prezentate oferă date importante şi inedite despre existenţa şi identitatea noastră etnică, culturală şi spirituală în această zonă a Banatului“, a constatat dr. Romanţa Iovanovici.

                                                                                                   Lucian MARINA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *