În loc de motto: Cât de actual e Eminescu?             La un recent simpozion internaţional, un       cercetător croat mi-a adresat următoarea întrebare: Cum se explică faptul că, voi românii aveţi o limbă atât de melodioasă? Luată prin surprindere am răspuns doar atât: Păi ştiţi, noi vorbim limba lui Eminescu.   Eminescu şi azi printre noi