limba romana :

5 NOIEMBRIE – ZI DE SĂRBĂTOARE PENTRU LIMBA ROMÂNĂ

Pe data de 5 noiembrie Ministerul a aprobat începerea cursurilor de Limba română cu elemente de cultură naţională şi ele au început în aceeaşi săpămână în toate şcolile care au fost acoperite cu profesori. Din păcate pentru şcolile din Majdanpek şi Veliki Izvor nu s-a anunţat niciun profesor şi aici cursurile nu se desfăşoară. În

TIPĂRITURI RÂMNICENE PENTRU SÂRBII ORTODOCŞI

Despre o carte cu un titlu sugestiv, Vechi cărţi româneşti călătoare, de Florian Dudaş , Al. Duţu aprecia, cu temei, că „nu numai oamenii, ci şi obiectele călătoresc, strâng impresii şi redau crâmpeie de viaţă din vremuri şi veacuri diferite”. „Călătoria cărţilor” dintr-o provincie în alta, în întreg spaţiul locuit de români în graniţele lui

UN EXPERIMENT DEMONSTRATIV ÎN EDIFICAREA CENTRULUI

În loc de motto: Cât de actual e Eminescu?             La un recent simpozion internaţional, un       cercetător croat mi-a adresat următoarea întrebare: Cum se explică faptul că, voi românii aveţi o limbă atât de melodioasă? Luată prin surprindere am răspuns doar atât: Păi ştiţi, noi vorbim limba lui Eminescu.   Eminescu şi azi printre noi  

APEL DIN TIMOC, SERBIA: „VĂ RUGĂM PENTRU AJUTOR”!

Corespondența Ariadnae Filum –  Asociația pentru cultura Vlahilor/Românilor din Serbia care în numele celor zece organizații vlahe din Serbia a fost adresată Ministerului educației, științei și dezvoltării tehnologice al Guvernului Republicii Serbia, pe data de 10.09.2013., și după cum nu a existat nici un răspuns concret de la Ministerul educației, științei și dezvoltării tehnologice, Comitetul