Despre o carte cu un titlu sugestiv, Vechi cărţi româneşti călătoare, de Florian Dudaş , Al. Duţu aprecia, cu temei, că „nu numai oamenii, ci şi obiectele călătoresc, strâng impresii şi redau crâmpeie de viaţă din vremuri şi veacuri diferite”. „Călătoria cărţilor” dintr-o provincie în alta, în întreg spaţiul locuit de români în graniţele lui